Individuelt forløb

Et  individuelt mindfulnessforløb er for dig der har lyst til at gennemgå  MBSR- programmet alene  og uden at være afhængig  af en fast ugedag. Du er således med til at bestemme, hvor og hvornår forløbet finder sted.  Dette forløb giver dig mulighed for at  gå i dybden og få grundig personlig vejledning, i forhold til dine individuelle ønsker og behov.

MBSR
MBSR-kurset  er for alle, der ønsker mere ro, nærvær og overskud i hverdagen. Igennem mindfulnesstræning styrkes vores evne til at være fuldt til stede, i det øjeblik der netop finder sted. Der opbygges en indre stabilitet, hvorfra vi bedre kan fastholde fokus og bevare nærværet, også i pressede situationer. Træningen er stressforebyggende og øger koncentrationsevne og handlekraft.

Læs mere om MBSR  her

Kursusform
I et individuelt forløb  mødes vi  8 gange,  for det meste  én gang ugenligt i 1,5-2 timer. Mindfulness trænes her, i form af forskellige opmærksomhedsøvelser, meditationer og lettere bevægelse, ligesom der, i et individuelt forløb, vil være rig mulighed for dialog og individuel sparring. Træningen bygges  op fra uge til uge, så du langsomt får udviklet din egen mindfulnesspraksis.  Igennem træningen øges din selvindsigt og bevidstheden om egne mønstre og reaktionsmåder.  For at sikre et optimalt udbytte,  indebærer deltagelse, at du afsætter ca. 45 minutter dagligt til træning.

Sted:  Efter aftale. Udgifter til kørsel må påregnes, hvis det er udenfor København.

Pris: 8900 kr. (Moms tillægges virksomheder)

Læs mere om MBSR-gruppeforløb her